• فضای مذاکرات رضایت بخش است ونباید متوقف شود
    فدریکا، موگرینی، نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: باوجودی که روز دوشنبه، مهلت تعیین شده برای مذاکرات هسته ای به پایان رسید و به توافق نرسیدیم، اما این به معنی توقف مذاکرات نیست. وروند مذاکرات همچنان روبه جلو است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب