• ترفندهایی برای استفاده بهینه از فضای خانه
    چه یک پنت هاوس 700 متری بالای یک برج 20 طبقه و چه آپارتمانی 60 متری در مجتمعی 30 واحدی. فرقی ندارد. همه خانه ها مانند هم هستند. همه شان هرقدر هم که مهندس و معمار خوبی داشته باشند باز هم ممکن است دارای فضایی بدون استفاده باشند

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب