• جالب ترین خرافات در بین فضانوردان!!
    با وجود فناوری های بالا در ارسال سفینه فضایی و همینطور حمل فضا نوردان به فضا هنوز پاره ای از خرافات بین فضا نوردان قبل از سفر و یا در حین سفر به فضا وجود دارد که مانع از آرامش آنها در اجرای ماموریت های خود می شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب