• با همسایه فضول چطور برخورد کنیم
    ما در جوامعی زندگی می کنیم که دور و برمان را آدم های مختلف گرفته اند که تعداد کمی از آنها دوستانمان هستند یا خوبی ما را می خواهند، بعضی از آنها کسانی هستند که اهمیتی برایمان ندارند و بعضی هم به شدت کنجکاو هستند که در زندگی ما چه می گذرد. خیلی از شما شاید فرد فضولی را در همسایگی تان داشته باشید که نه دوست دارید به او نزدیک باشید و نه می توانید از دیدنش اجتناب کنید.
  • فرزاد حسنی: نباید به دیگران اجازه فضولی بدهیم
    فرزاد حسنی مجری مشهور و البته این روزها خبرساز تلویزیون ایران پنج شنبه صبح مهمان برنامه«رادیو من» بود. او در اولین مصاحبه اش بعد از جدایی از «آزاده نامداری» درباره مضرات فضولی صحبت کرد و این که چرا بعضی ها در زندگی دیگران سرک می کشند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب