• فاصله تهران تا بمب را افزایش داده‌ایم
    «جان کری» وزیر خارجه آمریکا بار با بیان این ادعا که تحریم های بین المللی ایران را وادار به مذاکره در مورد برنامه هسته ای کرده، گفت توافق ژنو توانسته فاصله تهران تا دستیابی به بمب اتم را افزایش دهد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب