• وضعیت بازار کار کشور / شاغلان و افراد غیرفعال کشور(+جدول)
    12میلیون مرد در بهار امسال هیچگونه نقشی در اقتصاد کشور نداشتند و در آمارها نه شاغل و نه بیکار محسوب می شوند و در گروه مصرف کنندگان جامعه قرار دارند. در همین حال، از سال گذشته تا پایان بهار امسال، بر جمعیت غیرفعال کشور 500 هزار نفر افزوده شده است. 

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب