• دانه درشت هایی که داعش سربرید!
    داعش در چند ماهی که از فعالیت جنایتکارانه اش در عراق و سوریه می گذرد، افزون بر صدها و هزاران نفری که به ضرب گلوله کشته، چند نفری را از اتباع خارجی را در مکان های نامعلوم سربرید که در اینجا، نام و عکسشان را می بینیم.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب