• مراحل عمل جنسی مردان
    رابطه جنسی و زناشویی در مردان از لحاظ پزشکی شامل 6 مرحله است که یک رابطه ی زناشویی و جنسی سالم باید در بر دارنده ی تمامی این مراحل باشد . مراحلی که چرخه ی طبیعی عمل جنسی در مردان نام دارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب