• هشدار آیت الله مکارم شیرازی درباره فعالیت فرقه ها
    آیت الله مکارم شیرازی تاکید کرد: ظهور فرقه های جدید در مناطق حاشیه ای و مرزی کشور، مشکل جدی است و باید با ساخت مساجد، خانه های عالم و حسینیه ها در این مناطق، از فعالیت و تحرکات این گروه ها جلوگیری شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب