• میزان رشد اقتصادی کشور در سال 93
    بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در نیمه نخست امسال را 4 درصد اعلام و جدول عملکرد فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف را نیز ارائه کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب