• گرانترین پرنده ها در سراسر دنیا
    پرندگان حیواناتی بالدار و دو پا هستند و به طبقه مرغان تعلق دارند. اگرچه تمام پرندگان بال دارند اما همه آنها نمی توانند پرواز کنند. امروزه هزاران گونه پرنده وجود دارد و هر کدام متفاوت از دیگری است

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب