• همه چیز درباره یک ضدافسردگی معروف: فلوکستین
    معمولا قرص های فلوكستین كه در ایران وجود دارد 10 و 20 میلی گرم بوده كه معمولا درمان با 10 میلی گرم آغاز شده و پس از طی مدتی با توجه به نیاز بیمار یا پاسخ او نسبت به فلوكستین می توان آن را افزایش داد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب