• خروج «وازکتومی» از فهرست جرایم
    قرار است اعضای این کمیسیون با مشورت اعضای سایر کمیسیون ها بازنگری جدی نسبت به این طرح داشته باشند؛ بازنگری ای که به احتمال زیاد منجر به لغو مجازات ۲ تا ۵ سال مجازات برای انجام عمل های وازکتومی و توبکتومی می شود...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب