• پای مرغ بخوریم یا نخوریم؟
    اینكه گفته شده از پنجه مرغ  (پای مرغ) می توان در درمان راشیتیسم یا نرمی استخوان استفاده كرد، اساس و پایه علمی ندارد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب