• هشت خاصیت استثنایی کدو
    فیبر رژیمی در کدو به وسیله همراه شدن با اسیدهایی که کبد برای هضم چربی ترشح میکند سطح کلسترول را کاهش میدهد. از آنجایی که این فیبر با اسید مخلوط میشود...........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب