• فکت‌شیت فرانسه منتشر شد
    فکت شیت فرانسه مدعی است ایران بر اساس توافقات می تواند بین سالهای دهم تا سیزدهم پس از اجرای توافق ظرفیت غنی سازی خود را با به کارگیری سانتریفیوژهای نسل دوم و چهارم به تدریج افزایش دهد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب