• دانستنی های فیبروم رحمی زنان
     فیبروم یا فیبروئیدهای رحمی به توده های غیر سرطانی و خوش خیم که در ناحیه رحم رشد می کنند، اطلاق می شود. بسیاری از زنان دارای فیبروم های رحمی می باشند.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب