• رابطه ی فیبروم رحمی با نازایی و سرطان!!
    معلوم نيست فيبروم ،سر و كله اش از كجا پيدا مي شود. توي رحم خانه مي كند و گاهي تا ويران كردن اين خانه هم پيش مي رود. بعضي زن  ها وجود فيبروم رحمی را با درد احساس مي كنند و بعضي با تلاش هاي ناموفق براي مادر شدن متوجه حضور فيبروم در بدن خود مي شوند. فيبروم رحم، مشكل شايعي است كه بسياري از زن  ها تجربه مبتلا شدن به آن را دارند؛ مشكلي كه گاهي با كمي دارودرماني از بين مي رود و گاهي تا نابارور كردن زن يا حتي سرطاني كردن رحمش پيش مي رود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب