• فیروز کوه لرزید
    همچنین زمین لرزه مذکور در موقعیت جغرافیایی با عرض شمالی 35.84 درجه و طول شرقی 52.90 درجه ثبت شده و در عمق 12 کیلومتری زمین رخ داده است...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب