• فیسبوک،وی چتی میشود.
    فیس بوک این امکان را به کندی برای کاربران فیسبوک فعال می کند و احتمال دارد این امکان فعلا برای شما هم فعال نشده باشد گفته می شود در حال حاضر کاربران آمریکایی فیسبوک در اولویت این فعال سازی هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب