• همه تیم‌های جام‌‌جهانی توییت می‌کنند، الا ما!
     جام جهانی پیش روست و البته تیم های ملی و فدراسیون های کشورهای مختلف هم توییترهایشان را فعال می کنند. در این میان توییتر وارد کار شده و خودش با فدراسیون های فوتبال تماس گرفته و برای آنها یک ویژگی قائل شده است.    

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب