• بازار خرید و فروش فیش حج کساد شد
    اين خبر كوچك ريشه در اتفاقي بزرگ دارد. اتفاقات اخير در فرودگاه جده كه به تعرض يا به عبارتي شبه تعرض دو مامور سعودي به دو نوجوان ايراني منجر شد، آتش خشم كساني را كه قصد داشتند با سفر به خانه خدا استخوان سبك كنند به همراه داشته است.
  • فروش فیش حج قانونی شد
    امسال تمهيدات خوبي انديشيده شده كه براي تعدادي از زائران كه امكان پذير بوده و برنامه پروازي به ما اين اجازه را مي داده، دوره اقامت در مدينه منوره را به ۸ يا ۹ روز افزايش دهيم كه اين تصميم تنوع در سفر زائران را به دنبال داشته است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب