• استیکرهای غیراخلاقی کار دست تلگرام داد
    امکانی که نرم افزار موبایلی تلگرام برای افزودن استیکر یا برچسب های مختلف در اختیار کاربران قرار داده طی هفته های اخیر این نرم افزار را با حاشیه هایی مواجه کرده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب