• اظهارنظر اژه ای درباره فیلترینگ سایت ها
    معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه همه می بایست نسبت به فضای مجازی حساسیت ویژه داشته باشیم، گفت: در زمینه فضای مجازی می بایست سرویس ارزان و بهداشتی در اختیار مردم قرار بگیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب