• ممنوعیت پخش فیلمی در مورد موسی (ع)
    دولت مغرب، نمایش فیلمی حماسی درباره زندگی حضرت موسی (ع) را ممنوع اعلام کرد. نوع انتخاب هنرپیشه ها یکی دیگر از علل انتقاد شدید از این فیلم است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب