• جراحی که از آقای مدیری متشکر است!
    ما قشر تحصیل کرده را چه شده که از یک برنامه  تلویزیونی که مشکلات جامعه ما را در غالب طنز به  تصویر می کشاند و نیم نگاهی به درد دل مردم و پزشکان با وجدان دارد اینگونه بر افروخته می شویم و اعلام انزجار میکنیم؟

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب