• دستور ویژه درباره فیلم لحظات فوت پاشایی
    وزیر بهداشت در رابطه با انتشار فیلم مربوط به خواننده جوان مرتضی پاشایی گقت: دستور رسیدگی به آن را داده ایم تا در آن ساعت و سالن که همرا هان حضور داشته اند منبع و انتشار فیلم مشخص شود تا طبق قانون با آن برخورد شود.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب