• طراحی یک گوشی با قابلیت خودکشی!
    شرکت بوئینگ و شرکت کانادایی بلک بری به دنبال ارائه گوشی هوشمندی هستند که برای ارتباطات امنیتی بین آژانس های دولتی و پیمانکارانشان طراحی خواهد شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب