• قاتل اصلی در ابولا شناسایی شد
    محققان علوم پزشکی در دانشگاه واشنگتن اعلام کردند بررسی آنان نشان می دهد ویروس مرگبار ابولا قادر است دفاع بدن را مختل کند و دستگاه ایمنی را از کار بیاندازد و به این طریق، می تواند از بهبود بیمار، جلوگیری کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب