• قاتل زنان در بازداشتگاه خودکشی کرد
    عامل قتل سریالی زنان و سرقت اموالشان، در بازداشتگاه پلیس به زندگی خود پایان داد. پلیس تاکنون راز قتل دو زن توسط مرد جنایتکار را فاش کرده است.
  • قاتل در زمان پختن سر قربانیان دستگیر شد!
    قاتل زنجیره ای که قربانیان خود را پس از رابطه جنسی سلاخی می کرد و با آنها غذا می پخت، به اعدام محکوم شد.
  • اصغر قاتل چه کسی بود؟(+18)
    پس از کشتن بیش از 30 انسان، وقتی او را برای اعدام می بردند،می گفت: من چند نفر مجهول الهویه را کشته ام و شما مرا برای خاطر این اشخاص ولگرد می کشید؟ من که شخص حسابی و سیدی را نکشته بودم، چند نفر مجهول الهویه را کشتم!

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب