• قاعدگی های شدید و نامنظم
    :زمان وقوع اولین قاعدگی بعد از زایمان بستگی به شیردهی مادر دارد. اگر خودتان به نوزادتان شیر می دهید اولین قاعدگی تا پایان شیردهی رخ نخواهد داد، ولی این بدان معنی نیست که امکان بارداری تا زمان شیردهی .........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب