• خیابانی که یک قالب یخ شد!! + عکس های دیدنی
    چندی پیش طوفان سرد و زمستانی یکی از شهرهای روسیه و منطقه سیبری را فراگرفته بود که در همین زمان یکی از انشعاب های اصلی آب نیز ترکید و خیابان های این شهر کوچک را فرا گرفت و...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب