• بازار میوه پایتخت در دست ۴ هزار دلال
    به گفته مهاجران یکی از راه های سر و سامان دادن به وضعیت میوه و تره بار آن است که دلالان جذب صنف بارفروشان شوند، چرا که در 3 مرحله سالهای 62، 63 و 66 این اتفاق افتاد و بازار میوه و تره بار سر و سامان گرفت.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب