• دولت احمدی نژادبابیت المال چه کرد؟
    گزارش تفریغ بودجه 90 نشان از آن دارد که بانک مرکزی در نوسان بازار ارز تاثیرگذار بوده و رقم دلالی بانک مرکزی در بازار ارز و تخلف آن حدود 18هزارمیلیاردریال برآورد شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب