• تریاک با طعم لیموشیرین!
    4 قاچاقچی حرفه ای مواد مخدر که قصد انتقال مقادیر قابل توجهی مواد مخدر از شهرهای جنوبی کشور به تهران را داشتند، در عملیات ضربتی پلیس دستگیر شدند.
  • یک زن قاچاقچی اعدام شد
    حکم صادره در خصوص یک زن قاچاقچی در استان قزوین در ندامتگاه مرکزی این استان اجرا و این قاچاقچی مواد مخدر به دار مجازات آویخته شد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب