• ارسال قبض و ریز مکالمه با ایمیل به زودی
    مدیرعامل همراه اول از هماهنگی این شرکت با مخابرات استان تهران برای تجمیع قبوض تلفن همراه و ثابت خبر داد و گفت: پس از مرتفع شدن نیازهای سیستمی این کار عملیاتی می شود؛ طرح ارسال قبض و ریزمکالمه با ایمیل نیز در دست بررسی است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب