• قاتل: به خاطر غرورم کشتمش!
    پسر جوانی که به خاطر یک لحظه غرور و خشم ناگهانی در حوالی خیابان حر مشهد دست به جنایت زد در بازجویی ها ادعاهای عجیبی کرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب