• حکم اعدام قاتلان فرخنده لغو شد
    دادگاه استیناف افغانستان حکم اعدام چهار متهم پرونده قتل فرخنده را لغو کرد.
  • این خانه جهنم است/ عکس
    خانواده دختری که در حمله گروهی از اراذل و اوباش کشته شد، در انزوا با ترس و وحشت در انتظار عدالتی که باور دارند هیچ گاه به وقوع نمی پیوندد، زندگی می کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب