• بازداشت ،معترضان، آمریکا
    پلیس آمریکا صدها تن از از معترضان به تبرئه مامور پلیس فرگوسن را بازداشت کرد.این معترضان که از تصمیم این هفته هیئت منصفه عالی میسوری مبنی بر تبرئه افسر سفیدپوست مسئول قتل مایکل براون ۱۷ ساله به خشم آمده بودند، بازداشت شدند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب