• قاتل : همسر خیانتکارم را کشتم و از او فیلم گرفتم!
    ابتدا احتمال دادم به خانه آشنایان رفته باشد. وقتی پرس وجو کردم دیدم کسی از دخترم خبری ندارد. نگران هستم که گرفتار سرنوشت بدی شده باشد چرا که او و دامادمان با هم اختلاف داشتند...
  • راز جنایت هولناک دو برادر در حافظه موبایل
      دو برادر وقتی نقشه قتل خواهرشان را کشیدند، تصمیم گرفتند از جنایت هولناکشان فیلمبرداری کنند تا درس عبرتی شود برای بقیه خواهرهایشان اما گم شدن رم گوشی آنها، راز این جنایت را فاش کرد.      

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب