• قدرت‌ ها «حق وتو» را کجا خرج کرده‌اند؟
    هرچند که بسیاری از رسانه های داخلی خبر از «وتو» طرح فلسطینی ها توسط امریکا را مخابره کردند؛ اما این بار امریکا توانست صرفا با استفاده از تهدید به وتو، جلوی یک قطعنامه ضداسرائیلی را بگیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب