• قدرت باورنکردنی تلقین
    می گويند شخصی سر کلاس رياضی خوابش برد. وقتی که زنگ را زدند بيدار شد وباعجله دو مسأله راکه روی تخته سياه نوشته بود ياداشت کرد و بخيال اينکه استاد آنها را بعنوان تکليف منزل داده است..........

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب