• قدرت دفاعی پرسپولیس به خاطر چیست؟
    مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: قدرت دفاعی پرسپولیس از ساختار دفاعی تیمی ناشی می شود و همه تلاش می کنیم تا هواداران تیم قدرتمندتر و هماهنگ تری را در این فصل شاهد باشند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب