• خبرهای جدید درباره آزاد راه تهران - شمال
    چینی ها درباره طرح آزاد راه تهران- شمال معتقدند که نباید اجرای این طرح از آنها گرفته شده و به پیمانکار دیگری ارائه شود، و اگر ایران بنا دارد این قرارداد را به پیمانکار دیگری دهد، باید قرارداد چین را لغو کند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب