• فجایع جنسی داعش؛ این بار جراحی‌ اجباری
      قساوت های جنسی تروریست های وحشی داعش در میان زنان و دختران بی گناه عراقی و سوری ادامه دارد؛ دخترانی که برهنه در بازارهای داعش دادوستد می شوند، مجبورند که بارها و بارها ازدواج اجباری کنند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب