• چه کسانی این ماه یارانه نمی گیرند؟
    کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات، مسئله پالایش یارانه بگیران و تعلل دولت در این باره را بررسی می کند. این در حالی است که مهلت ۳ ماهه دولت برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به پایان رسیده و دولت اجازه ندارد در ماه چهارم به همه افراد یارانه بپردازد...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب