• قصاص نکردن فرد اسیدپاش، ظلم به دیگران بود!
    آمنه بهرامی بخشش خود در مورد قصاص عامل اسیدپاشی اش را ظلمی به دیگران عنوان کرد و گفت: من بارها به مدعیان دفاع از حقوق بشر گفته ام شما را باید در سطل اشغال بریزند و درش را ببندند تا بوی تعفن حقوق بشر مورد ادعای شما دنیا را نگیرد.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب