• اعترافات 3 دزد که با خونسردی آدم می‌کشتند
    سه تبهکار که خونسردانه دست به جنایت می زدند با اعتراف هولناک پرده از جزئیات پنج قتل سریالی برداشتند.قربانیان حادثه سه راننده مسافرکش، یک مهندس و یک نگهبان ساختمان هستند.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب