• 2زن همسرکش در انتظار تصمیم قضات
    دوزن که به قتل شوهران خود متهم هستند، در انتظار تصمیم قضایی به سر می برند؛ یکی از این دو زن مطمئن است قصاص نخواهد شد زیرا اولیای دم رضایت خود را در دادسرا اعلام کرده اند، اما زن دوم خود را دربرابر مجازات مرگ می بیند.
  • زن جوان، پشت‌پرده قتل شوهر
    زنی به نام مریم تیر سال 89 به پلیس خبر داد شوهرش گم شده  است. این زن گفت شوهرش سعید که کارمند بانک بود، از خانه خارج شد و دیگر برنگشت و به تلفنش هم جواب نمی دهد...
  • عروس 17 ساله متهم به قتل در یک قدمی قصاص
    من یک فرزند دارم که حالا نزد برادرشوهرم زندگی می کند و در سال هایی که زندان بودم حتی یکبار هم او را ندیده ام به خاطر کاری که کردم خیلی پشیمان هستم...

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب