• قطاری که واژگون شد و راهها را بست
    قطار باری در مسیر تهران ـ اهواز از ریل خارج شد. مدیرکل راه آهن جنوب گفت : خروج قطار باری از ریل در ایستگاه تنگ هفت راه آهن زاگرس، موجب مسدود شدن راه آهن جنوب ـ تهران شده است.

مطالب پیشنهادی

  • مطالب جدید
  • مطالب محبوب